akumulace energie

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

AKUMULACE ENERGIE

Příjem žádostí:

do 28. 5. 2020

Výše podpory:

 80% dotace

Maximální podpora:

max. 200 tis. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu 80% na nákup technologií, které dokáží ukládat a následně uvolnit energie pro vlastní spotřebu podniku. Podporovány jsou inovativní technologie na akumulaci energie. 


PROGRAM AKUMULACE ENERGIE

Agentura pro podnikání a inovace nabízí podporu na nákup nových inovativních technologií, které mají za cíl ukládání energie. Cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude vyšší využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Jsou podporovány pouze technologie, které zavádí technologii akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií), např. princip Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie, akumulace energie založená na stlačeném vzduchu atd.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 


Sídlo žadatele může být v Praze, ale provozovna, kde bude projekt probíhat musí být mimo Prahu. Není podporován nákup olověných akumulátorů.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

Bude nutné odevzdat finanční výkazy, formulář finanční analýzy, zápis o skutečném majiteli, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis a žádost, dotaci v systému poskytovatele podpory, zpráva o výsledcích ověřených z aplikovaného výzkumu, znalecký posudek na unikátnost technologie.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z ceny způsobilých výdajů a dosahuje  80% z v případě malých podniků. Podpora se týká nejenom nákupu technologiíí, ale nutných stavebních prací v rámci instalace technologie na akumulaci energie.

Máte otázky k programu akumulace energie nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno