dotace uspory energie

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Příjem žádostí:

Výše podpory:

Maximální podpora:

Kdo může žádat:

Získejte finanční podporu 50% na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, instalaci OZE pro vlastní spotřebu, modernizaci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalace kogenerační jednotky, akumulace elektrické energie a další opatření, které mají prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy atd.


do 30. 4. 2020

50% dotace

podnikatelské subjekty

max. 15 mil. EUR

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

Výše podpory se počítá z celkových uznatelných nákladů. Podpora je poskytována ve výši 50%. Dále je možné získat 85% dotaci např. na vypracování energetického posudku a projektové dokumentace. Tyto částky podléhají limitům podle celkové výši projektu.

ÚSPORY ENERGIE

PROGRAM NA ÚSPORU ENERGIE

Cílem podory  je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporovány jsou veškerá opatření, které pomohou spořit energii v podnikatelském sektoru.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podporována je např. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, instalace OZE pro vlastní spotřebu, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalace kogenerační jednotky, akumulace elektrické energie a další opatření, které mají prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 


Sídlo žadatele může být v Praze, ale provozovna, kde bude projekt probíhat musí být mimo Prahu.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

Bude nutné odevzdat finanční výkazy za poslední 2 uzavřená období, formulář finanční analýzy, vyhotovený podnikatelský záměr (30 - 50 stránek), prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis a žádost, projektovou dokumentaci, energetický posudek, případně doklady podle stavebního zákona.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Máte otázky k programu na úspory energie nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář - Úspory enegie

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno