dotace zpracovani a nakladni s odpady

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Příjem žádostí:

do 3. 2. 2020

Výše podpory:

až 85% dotace

Maximální podpora:

až 50 mil. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské a veřejné subjekty

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Tak právě pro Vás je určena podpora až 85% na nákup technologií na zkvalitnění nakládání s odpady. Můžete pořídit např. drtičky, třídičky odpadů, technologické linky atd. Podporu lze získat i na následnou výrobní technologii, která z upraveného odpadu dokáže vyrobit další výrobek.

PROGRAM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Operační program životní prostředí nabízí možnost čerpat podporu až 85% výdajů na technologii, která pomůže zkvalitnění nakládání s odpady. 

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podporu je možné čerpat např. na drtící technologii, třídící linky, recyklační linky, sběrné nádoby, jakákoliv technologie sloužící k úpravě odpadů, které lze následně využít energetickým nebo materiálovým způsobem, technologii na zpracování "ostatních" odpadů, výstavbu nebo modernizaci center pro shromažďování nebo úpravu odpadů, nákup technologie pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, svozové vozidla na komunální odpad atd.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností a zároveň mohou žádat o podporu také všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města atd.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy žadatele, vyhotovenou analýzu potencionálu odpadu, projektovou nebo technickou dokumentaci, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, vyjádření krajského úřadu k projektu, vypracovanou finanční analýzu projektu a vzorové přílohy.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových výdajů projektu. Nejvýhodnější je variata investice do 200 tis. EUR, kde je stanovena podpora 85% z výdajů projektu. Na svozová vozidla je nabízena podpora 25% a v případě větších projektů je nabízena podpora 45%. Vždy záleží na konkrétním záměru.

Máte otázky k programu nakládání s odpady nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno