druhotne suroviny

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

DRUHOTNÉ SUROVINY

Příjem žádostí:

do 28. 5. 2020

Výše podpory:

 45% dotace

Maximální podpora:

max. 100 mil. Kč

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu 45% na nákup inovativních technologií, které dokážou získat druhotné suroviny např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů atd.


PROGRAM DRUHOTNÉ SUROVINY

Agentura pro podnikání a inovace nabízí podporu na nákup inovativních technologií, včetně stavebních úprav, které dokáží získat cenné druhotné suroviny z ostatních výrobků, které již neplní svoji funkci, nebo tyto druhotné suroviny vznikají při průmyslové výrobě nebo zpracování jako "odpad" druhotná surovina. 

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podpora je směřována k nákupu nových inovativních technologií k získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 


Sídlo žadatele může být v Praze, ale provozovna, kde bude projekt probíhat musí být mimo Prahu. Musí se jednat o nákup BAT (nejlepší dostupná technologie).

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy za poslední, formulář finanční analýzy, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, projektovou nebo technickou dokumentaci, závěr/výstup zjišťovacího řízení IPPC ověřeném odborně způsobilou osobou, že se jedná o BAT (nejlepší technologii)

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových výdajů projektu dosahuje v případě malých podniků 45% z ceny projektu.  Způsobilé výdaje se počítají z nákupu technologie, ale lze podpořit i nutné stavební práce.

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

Máte otázky k programu druhotné suroviny nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno