energeticke uspory verejne subjekty

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Příjem žádostí:

Výše podpory:

Maximální podpora:

Kdo může žádat:

Získejte finanční podporu až 50% na opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti veřejných budov.


do 3. 2. 2020

až 50% dotace

Veřejné subjekty

max. 50 mil. EUR

ÚSPORY ENERGIE - VEŘEJNÉ SUBJEKTY

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE

Cílem programu je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Podporovány jsou opatření vedoucí ke snižování spotřeby energií.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Získejte finance na Vaše projekty zaměřené na zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace fotovoltaického systému. Podporovány jsou jakékoliv projekty, které mají pozitivní vliv na energetické úspory objektů, které jsou v majetku obcí/měst atd. (veřejné subjekty)

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města, příspěvkové organizace nebo veřejné výzkumné organizace.


V rámci programu nejsou podporovány objekty sloužící k bydlení nebo ubytování.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, energetický posudek, projektovou dokumentaci, vyjádření stavebního úřadu případně památkového úřadu a další dokumenty stanovené poskytovatelem podpory.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových způsobilých výdajů a dosažené celkové úspoře a dosahuje až 50% z ceny projektu. Dále můžete obdržet podporu na energetický posudek nebo projektovou dokumentaci v rámci projektu.

Máte otázky k programu na úsporu energie nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno