energeticky efektivni budovy

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

Příjem žádostí:

do 15. 1. 2020

Výše podpory:

80% dotace

Maximální podpora:

200 tis. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu 80% na výstavbu nebo přístavbu nízkoenergetických nemovitostí. 


PROGRAM ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

Agentura pro podnikání a inovace nabízí podporu na výstavbu nových podnikatelských nemovitostí, které budou splňovat

vyšší energetický standard. Zároveň je možné podpořit i projekty na přístavbu ke stávajícím budovám, opět se musí jednat o nízkoenergetickou přístavbu.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Finance lze čerpat na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov, zároveň podpora směřuje na výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy. Pokud cena za vícenáklad výše uvedených stavebních prací bude vyšší než 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 

V rámci programu nejsou podporovány žadatelé, kteří podnikají v komerčních turistických zařízeních (hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace),  bytové a rodinné domy a žadatelé, kteří podnikají ve výzkumu a vývoji. Dále nejsou podporovány budovy sloužící primárně jako sklady a zemědělská výroba.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy, formulář finanční analýzy, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis a žádost, projektovou dokumentaci, energetický posudek, vyjádření stavebního úřadu.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových způsobilých výdajů a dosahuje 80%. Dále můžete obdržet podporu na projektovou dokumentaci, technický dozor, energetické posouzení atd. Výše podpory je omezena hranicí max. 200 tis. EUR na jeden projekt.

Máte otázky k programu energeticky efektivní budovy nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno