Jak to funguje

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Jak to funguje

Náklady na technologii: 

Výše podpory projektu:

Podpora celkem:

Doba trvání:

5 mil. Kč

85%

4,25 mil. Kč

10 měsíců

Získat zpět až 85% své investice vyžaduje kvalitně zpracovaný záměr a jedná se o poměrně složitý proces, který zabere několik měsíců. Jak celý proces funguje si ukážeme na názorném příkladu.

leden 2020

únor 2020

duben 2020

červen 2020

červenec 2020

srpen 2020

září 2020

říjen 2020

Firma podnikající v odpadovém hospodářství potřebuje koupit nový drtič na drcení odpadů, které budou následně využity pro energetické využití. Celková investice do nové technologie je 5 mil. Kč. Firma má zajištěnu cenovou nabídku a dohodnutou spolupráci o dodávkách odpadu, který bude zpracovávat. Firma se rozhodla pro podání žádosti o podporu, kde dostane 85% dotaci na proplacení výdajů

Zahajujeme spolupráci a začínáme tvořit podnikatelský záměr, analýzu potencionálu odpadu, technickou dokumentaci, podáváme žádost o krajské vyjádření a pracujeme na dalších povinných přílohách k projektu. 

Je kompletně vyhotovena žádost o podporu včetně všech povinných příloh. Projekt tedy s klientem podáváme řídícímu ogránu k hodnocení.

Ze strany poskytovatele podpory dochází k první formální kontrole a žádosti o doplnění informací k samotné žádosti. Projekt je o požadované informace doplněn a probíhá bodové hodnocení projektu a hodnocení přijatelnosti záměru.

Žádost o podporu je schválena a poskytovatel dotace připravuje akceptační dopis a firma dostává Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzn. pro firmu je alokovaná požadovaná částka k následnému čerpání.

Po schválení firma zahajuje výběrové řízení na dodavatele požadovaného drtiče. Po vyhotovení odevzdává veškeré dokumenty a my je ukládáme do systému poskytovatele dotace ke kontrole.

Kontrola proběhla v pořádku a firma kupuje za své finance požadovaný drtič. Z naší strany dochází k vyhotovení průběžné monitorovací zprávy a k vyhotovení žádosti o proplacení faktury za drtící technologii.

Žádost o platbu je schválena a firma dostává na svůj účet 4.25 mil. Kč což představuje 85% podporu celého projektu. Firma je informována o indikátorech, které musí splňovat a je v harmonogramu naplánována další monitorovací zpráva, kterou budeme následně zpracovávat.

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno