nemovitosti uhelne regiony

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

NEMOVITOSTI - UHELNÉ REGIONY

Příjem žádostí:

do 16. 3. 2020

Výše podpory:

45% dotace

Maximální podpora:

max. 70 mil. Kč

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu 45% na rekonstrukci nebo případnou výstavbu podnikatelských nemovitostí. Podporovány jsou nevyhovující nebo dlouhodobě nevyhovující nemovitosti (brownfield). Podpora se týká pouze nemovitostí, které jsou umístěny v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

PROGRAM NEMOVITOSTI - UHELNÉ REGIONY

Agentura pro podnikání a inovace nabízí podporu na rekonstrukci nebo případnou výstavbu podnikatelských nemovitostí.  Nemovitosti, které budou předmětem podpory musí být technicky nevyhovující nebo se musí jednat o dlouhodobě nevyužívané objekty tzn. objekt typu brownfield.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podporu lze využít např. na úpravu pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 


Podporovány jsou pouze nemovitosti, které jsou Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy, formulář finanční analýzy, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), situační nákres na podkladě katastrální mapy, souhrnný kumulativní rozpočet, projektovou dokumentaci, vyjádření stavebního úřadu, registraci do databáze brownfieldů, průkaz energetické náročnosti budov, prokázání stáří nemovitosti.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových stavebních nákladů projektu a výše podpory je 45%. Podpora se týká také např. projektové dokumentace, inženýrské činnosti atd.

Máte otázky k programu nemovitosti nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno