obnovitelne zdroje energie

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Příjem žádostí:

do 31. 3. 2020

Výše podpory:

80% dotace

Maximální podpora:

30 - 400 mil. Kč

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu až 80% na nákup nových technologií v rámci obnovitelných zdrojů energie. 


PROGRAM OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Agentura pro podnikání a inovace nabízí podporu na nákup nových technologií v rámci obnovitelných zdrojů energie Podnikatelé tak mohou získat podporu na vybudování obnovitelných zdrojů energie. Podporu je možné získat např. na větrné a malé vodní elektrárny, projekty spojené s využitím energie biomasy atd.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podporován je nákup a instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel, nákup a instalace solárních termických systémů, výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností. 


Sídlo žadatele může být v Praze, ale provozovna, kde bude projekt probíhat musí být mimo Prahu.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy, formulář finanční analýzy, vyhotovený podnikatelský záměr, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, energetický posudek, projektovou nebo technickou dokumentaci, vyjádření stavebního úřadu, prohlášení stanovené poskytovatelm dotace.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkové ceny pořizované technologie a je možné čerpat až 80% podporu. Mimo technologii lze podpořit i nutné stavební práce v rámci instalace pořizované technologie. 

Máte otázky k programu obnovitelné zdroje energie nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno