Otázky

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Kolem finančních podpor a dotací celkově panuje v dnešní době mnoho rozšířených pravd a polopravd. Někteří je vnímají jako pomoc, jiní zase jako nástroj, který slouží pouze pro velké hráče na trhu apod. Za 6 let působení v této problematice Vám shrneme základní pohled na tuto problematiku a pokusíme se objasnit nejčastější dotazy. 

1

3

5

7

JAKÁ JE ŠANCE, ŽE OBDRŽÍME PODPORU A NÁŠ PROJEKT BUDE VYBRÁN K FINANCOVÁNÍ ?

Nebudeme Vám tvrdit, že každý projekt je schválený a každý je úspěšný. Takto bohužel svět dotací a podpor nefunguje. Naprostým základem u všech titulů je zpracovaný kvalitní podnikatelský záměr. Dále musíte splnit nutné bodové hodnocení a doložit veškeré povinné přílohy k tomu určené. Díky zkušenostem jsme však schopni již pří úvodních konzultacích odhadnout, zda bude projekt úspěný či nikoliv.

KDY DOJDE K PROPLACENÍ PENĚZ NA NÁŠ ÚČET?

Vše podléhá schvalovacímu procesu, ze strany poskytovatele financí, proto nelze říci přesný termín. Nejprve je nutné, aby byl projekt schválen, následně vyhotoveno výběrové řízení na dodavatele, došlo k nákupu nebo realizaci projektu a byla podána žádost o platbu. Po těchto úkonech a schválení přijde platba na Váš účet za cca 2-5 týdnů.

KOLIK MĚ BUDOU VAŠE SLUŽBY STÁT?

Jedna z nejčastějších otázek z veřejnosti a my na ni vždy odpovídáme stejně. Pokud bude Vaše firma pro klienta pracovat cca  1 až 3 měsíce, budete tuto práci vykonávat zdarma? Domníváme se, že nikoliv. Naše ohodnocení je rozděleno do dvou částí. První menší část je hrazena při zahájení spolupráce a slouží na vyhotovení a podání projektu. Druhá část následuje po schválení projektu k financování, kdy účtujeme % ze schválené částky (nikoliv z investice). Procentuelní odměna se pohybuje mezi 3 - 8% ze schválené částky. Každý projekt je jiný a ke každému máme individuální podmínky, ale pokud díky naší práci získáte až 85% financí zpět, tak sami musíte uznat, že spolupráce měla smysl.

JAK DLOUHO MUSÍ PROJEKT FUNGOVAT PO ZÍSKÁNÍ FINANCÍ?

Každý projekt a program má svoji "dobu udržitelnosti", tzn. toto je doba, po kterou by měl záměr fungovat a vykovávat činnost. Jedná se o období, ve kterém je nutné projekt monitovat a psát "monitorovací zprávy" o projektu. Každý projekt má toto za povinnost. Doba udržitelnsoti je od 3 až 5 let v závisloti na zvoleném záměru. Tyto činnosti samozřejmě v případě Vašeho zájmu vykonáváme za Vás a jsou tedy naší starostí. Od Vás budeme pouze jednou za rok potřebovat základní informace o stavu projektu a zbytek administrativních procesů je naše práce.

2

4

6

8

JAK DLOUHO TRVÁ CELÝ PROCES VYŘÍZENÍ PROJEKTU?

Záleží samozřejmě na stavu v jakém máte záměr připravený. Z praxe můžeme říci, že vyhotovení všech příloh včetně podnikatelského záměru, finanční analýzy a samotné žádosti zabere od 1 do 3 měsíců. Čím více času máme, tím určitě lépe. Každý program má svá specifikace a je jiný, neexistuje tedy jednotný muster na všechny žádosti, ale jedná se o delší administrativní proces, který pro Vás zajišťujeme.

KONČÍ VAŠE PRÁCE PO SCHVÁLENÍ PROJEKTU A ZBYTEK MUSÍME ZAŘIZOVAT SAMI?

Naše práce rozhodně nekončí po schválení projektu k financování. Jedná se teprve o první krok v celém procesu. Po schválení následuje opět složitý administrativní proces, který musí končit připsáním financí na Váš účet. Tato práce je naší starostí a veškeré tyto služby jsou uvedeny ve SoD již na začátku spolupráce. 

MUSÍ BÝT MŮJ ZÁMĚR ZAMĚŘEN NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

Naší specializací jsou právě projekty zaměřené na životní prostředí. V tomto oboru máme dlouholetou praxi a dokážeme Vám zajistit až 85% financování těchto projektů. Realizujeme projekty zaměření např. na zkvalitnění nakládání s odpady, úspory energií v podnikatelském i veřejném sektoru, zajišťujeme projekty zaměřené na nákup elektromobilů včetně dobíjecích stanic, projekty zaměřené na obnovitelné zdroje, zlepšování kvality ovzduší, projekty na nákup technologií a strojů. Ve zkratce se jedná o jakýkoliv projekt zaměřen na životní prostředí s možností rozvoje Vašich podnikatelských aktivit.

MUSÍM MÍT JAKO ZÁJEMCE O FINANČÍ PODPORU HISTORII V PODNIKATELSKÉM OBORU?

Záleží na zvoleném programu a jak již bylo řečeno, tak každý poskytovatel má jiné podmíky. Jsou zde možnosti, že se může jednat o nově vzniklou firmu bez historie nebo naopak je v podmínkách přímo uvedeno, že musí být minimálně 2 letá historie podniku (nikoliv záměru). Pro zpracování celého záměru je samozřejmě lepší, když má žadatel historii, lépe se tak vytváří celý projekt, ale pokud nemáte historii a poskytovatel tuto možnost umožňuje, tak i přes tuto skutečnost můžete získat až 85% financí zpět na Váš projekt.

Nejčastější otázky

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno