Podpora priroda

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

PODPORY ZAMĚŘENÉ NA OCHRANU PŘÍRODY

Plánujete realizaci projektů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí? Využite nabízených podpor v rámci programů, které Vám pomohou výrazně snížit celkové náklady. 

příjem žádostí probíhá do 6. 1. 2020

výše podpory až 85% nákladů

Podpora je směřována na revitalizaci funkčních ploch v obydlených oblastech. Je možné podpořit projekty zaměřená např. na vybudování nebo obnovu parků, zahrad, sadů, pouliční stromořadí, aleje, lesoparky atd. Současně s těmito záměry je možné podpořit vybudování vodních prvků např. tůně, jezírka, mokřany a jiná opatření, která povednou o odtoku srážkové vody.

příjem žádostí probíhá do 31. 8. 2020

výše podpory až 100% nákladů

Státní fond životního prostředí nabízí 100% podporu na výsadbu nových stromů. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a podnikatelských subjektech a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

příjem žádostí probíhá do 31. 1. 2020

výše podpory až 63,75% nákladů

Pro veřejné subjekty je připravena jedna z posledních šancí získat podporu na výstavbu nové kanalizace, výstavbu nebo modernizaci ČOV, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody. 

příjem žádostí probíhá do 18. 12. 2020

výše podpory až 60 - 80% nákladů

Pro veřejné subjekty (obce, svazky obcí atd.) je připravena podpora na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva, na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

příjem žádostí: uzavřen

výše podpory až 50% nákladů

Pro veřejné subjekty je opět připravena zajímavá podpora v podobě dotace na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení. Obce, které chtějí nové veřejné osvětlení se nesmí nacházet v CHKO. Není podporována rekonstrukce nebo výměna sloupů, ale pouze osvětlovací část. Získejte tedy 50% podporu na úsporné LED osvětlení.

Máte otázky k programům ohledně ochrany životního prostředí nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář 

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno