tridici linky odpadu

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

TŘÍDÍCÍ LINKY NA ODPAD

Příjem žádostí:

do 3. 2. 2020

Výše podpory:

až 85% dotace

Maximální podpora:

max. 50 mil. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské a veřejné subjekty

Získejte finanční podporu 85% na nákup technologie v podobě třídících a dotřiďovacích linek


PROGRAM TŘÍDÍCÍ LINKY NA ODPAD

Operační program životní prostředí nabízí možnost čerpat podporu až 85% výdajů na technologii, která pomůže zkvalitnění nakládání s odpady. Předmětem podpory je nákup nebo modernizace třídících nebo dotřiďovacích linek pro separaci komunálního odpadu nebo odpadu podobnému komunálnímu.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Třídíte odpad, který následně prodáváte vytříděný nebo ho dále zpracováváte? Pro Vás je tedy určena podpora na jakoukoliv technologii na třídění nebo dotřiďovaní odpadu, např. přijímací jámy, třídící pásy, technologické linky, dopravníky, magnetické separátory, mlýny, lisovací technologii, váhy atd

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ, zároveň mohou žádat o podporu také všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města atd. Podpořit lze linky na třídění následujích katalogových čísel odpadu: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy žadatele, vyhotovenou analýzu potencionálu odpadu, projektovou nebo technickou dokumentaci, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, vyjádření krajského úřadu k projektu, vypracovanou finanční analýzu projektu a vzorové přílohy.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových výdajů projektu. Nejvýhodnější je variata investice do 200 tis. EUR, kde je stanovena podpora 85% z výdajů projektu. V případě větších projektů je nabízena podpora 45%. Vždy záleží na konkrétním záměru.

Máte otázky k programu třídící linky na odpad nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno