uprava kalu

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

ÚPRAVA ODPADNÍCH KALŮ Z ČISTÍREN

Příjem žádostí:

do 3. 2. 2020

Výše podpory:

až 85% dotace

Maximální podpora:

max. 50 mil. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské a veřejné subjekty

Získejte finanční podporu 85% na nákup nebo modernizaci technologie/zařízení na odvodněnní nebo úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod.

PROGRAM ÚPRAVA KALŮ Z ČISTÍREN VOD

Operační program životní prostředí nabízí možnost čerpat podporu až 85% výdajů na technologii. Předmětem podpory je nákup nebo modernizace technologií, které dokážou odvodnit nebo zpracovat odpadní kaly z čistíren odpadních vod. Zároveň je podporována technologie, která z kalu dokáže vytvořit energetický produkt, který bude následně energeticky využíván.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Likvidujete kaly z čistíren odpadních vod? Pro Vás je tedy určena podpora na jakoukoliv technologii pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05, dále je možné čerpat finance na technologie, které dokážou tepelně zpracovat odpadní kaly z čistíren odpadních vod. Zároveň je podporována technologie, která z kalu dokáže vytvořit energetický produkt, který bude následně energeticky využíván.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ, zároveň mohou žádat o podporu také všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města atd. 


Žadatel musí doložit min. 50% pokrytí kapacitu roční kapacity linky, tzn. dohoda o dodávkách odpadního kalu od dodavatele.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat finanční výkazy žadatele, vyhotovenou analýzu potencionálu odpadu, projektovou nebo technickou dokumentaci, prokázání ke vztahu nemovitosti, kde je projekt realizovaný (např. nájemní smlouva), souhrnný kumulativní rozpočet, vyjádření krajského úřadu k projektu, vypracovanou finanční analýzu projektu a vzorové přílohy.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkových výdajů projektu. Nejvýhodnější je variata investice do 200 tis. EUR, kde je stanovena podpora 85% z výdajů projektu. V případě větších projektů je nabízena podpora 45%. Vždy záleží na konkrétním záměru.

Máte otázky k programu úprava kalů z čistíren nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář 

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno