vodovody a kanalizace

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

VODOVODY A KANALIZACE

Příjem žádostí:

do 31. 1. 2020

Výše podpory:

až 63,75% dotace

Maximální podpora:

max. 50 mil. Kč

Kdo může žádat:

veřejné subjekty

Získejte finanční podporu až 63,75%  na výstavbu vodovodů, kanalizací nebo čistírny odpadních vod. 


PROGRAM VODOVODY A KANALIZACE

Státní fond životního prostředí nabízí podporu na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží např. obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Podporována je výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu, výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu, prohlášení k DPH, právní vztah k dotčeným nemovitostem, územní rozhodnutí (případně jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí), prohlášení o skutečných majitelích, formulář technických parametrů, plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, odborný posudek a další přílohy stanovené poskytovatelem.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

Výše podpory se počítá ze způsobilých výdajů projektu a je nabízena podpora až 63,75%. Maximální podpora na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč. Zároveň je podporována projektová dokumentace, studie, odborné posudky atd. 

Máte otázky k programu vodovody a kanalizace nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno