vysadba stromu

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

VÝSADBA STROMŮ

Příjem žádostí:

do 31. 8. 2020

Výše podpory:

až 100% dotace

Maximální podpora:

max. 250 tis. Kč

Kdo může žádat:

veřejné a podnikatelské subjekty

Získejte finanční podporu až 100% na nákup nových listnatých stromů včetně závlahy a souvisejícího materiálu.


PROGRAM VÝSADBA STROMŮ

Státní fond životního prostředí nabízí 100% podporu na výsadbu nových stromů. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a podnikatelských subjektech a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu /pouze mimo zastavěné území/, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu, pořízení závlahy, odborný posudek.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty, které mají přidělené IČ a zabývají se obchodní činností, zároveň mohou požádat obce, města, spolky a jiné organizace. 

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné doložit odborný posudek ve smyslu § 4 odstavce 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb. ( posudek zhodnotí výsadbu, ze kterého musí být patrný aktuální i cílový stav řešeného území), souhlas majitele pozemku s realizací, žádost v systému poskytovale a další vzorové přílohy stanovené poskytovatelem.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Výše podpory se počítá z celkové ceny projektu a dosahuje 100% podpory. Podpora se vztahuje také na odborný posudek a nezbytný materiál k výsadbě.

Máte otázky k programu výsadba stromů nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno