zdroje pitne vody dotace

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

ZDROJE PITNÉ VODY

Příjem žádostí:

do 18. 12. 2020

Výše podpory:

60 - 80% dotace

Maximální podpora:

max. 3 mil. Kč

Kdo může žádat:

veřejné subjekty

Získejte finanční podporu až 80% na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody. Zároveň lze čerpat podporu na průzkumné vrty.


PROGRAM ZDROJE PITNÉ VODY

Národní program životního prostředí nabízí podporu pro obce a městna, která směřuje na zdroje pitné vody. Je ve Vašem okolí problém s nedostatekem vody nebo potřebujete regeneraci stávajích zdrojů? Pro Vás je určena podpora na výstavbu nebo obnovu zdrojů pitné vody. 

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Dále je možné čerpat podporu na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny veřejné subjekty, tzn. obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu, odborný posudek, který posoudí varianty řešení zdroje vody včetně všech variant (rozbory vody atd.), dokumenty prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody, stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením.

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

Výše podpory se počítá z celkových způsobilých výdajů projektu a je rozdělěna podle záměru. Získat tak můžeme 60 - 80% podpory, max. 3 mil. Kč na jeden projekt. Podpora směřuje také na projektovou dokumentaci, technický dozor nebo odborný posudek.

Máte otázky k programu zdroje pitné vody nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno