zlepseni zivotniho prostredi

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjem žádostí:

do 6. 1. 2020

Výše podpory:

až 85% dotace

Maximální podpora:

max. 50 mil. EUR

Kdo může žádat:

podnikatelské subjekty a veřejné subjekty

Získejte finanční podporu až 85% na zlepšení životního prostředí v sídlech měst a obcí včetně podnikatelské sféry.


PROGRAM ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Operační program životní prostředí ve spolupráci s MAS (místní akční skupina) nabízí podporu na zlepšení prostředí v sídlech. Podporu lze čerpat na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Konkrétní příklady jsou uvedeny níže.

NA CO JE MOŽNÉ ČERPAT PODPORU

Je možné podpořit projekty zaměřená např. na vybudování nebo obnovu parků, zahrad, sadů, pouliční stromořadí, aleje, lesoparky atd. Současně s těmito záměry je možné podpořit vybudování vodních prvků např. tůně, jezírka, mokřany a jiná opatření, která povednou o odtoku srážkové vody.

NAŠE ÚLOHA V PROJEKTU

KDO MŮŽE ŽÁDAT A PODMÍNKY

O podporu můžou žádat všechny podnikatelské subjekty a veřejné subjekty, např. kraje, obce, svazky obcí, veřejné výzkumné organizace, příspěvkové organizace, školská zařízení, církevní a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající.

CO MUSÍM PRO ZÍSKÁNÍ PODPORY DOLOŽIT

K odevzdání kompletního projektu bude nutné odevzdat projektovou dokumentaci, prohlášení o DPH, kumulativní rozpočet projektu, pokud je nutné tak vyjádření stavebního úřadu, stanovisko životního prostředí, stanovisko orgánu státní správy, podnikatelský záměr, posouzení současného a budoucího stavu, zdůvodnění realizace akce a prohlášení, finanční analýzu, prohlášení skutečných majitelů včetně zádosti

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT

Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy a spočítáme bodové hodnocení projektu. Pokud budeme splňovat požadované minimum, tak nic nebrání získání podpory. Vypracujeme konkrétní žádost včetně příloh a společně podáme k hodnocení. Zajišťujeme veškeré administrativní kroky v době hodnocení projektu a zároveň i po schválení, kdy je nutné vyhotovení monitorovacích a závěrečných zpráv k projektu.

Výše podpory se počítá z celkových způsobilých výdajů projektu a dostahuje až 85% dotace. Výše dotace se mění podle celkových výdajů projektu, nejvýhodnější varianta je max. 200 tis. EUR, kde je nabízena 85% podpora. U větších projektů může spadnout podpora na 40-50%.

Máte otázky k programu zlepšení životního prostředí nebo chcete získat podporu? Volejte rychlou infolinku +420 728 876 308, nebo vyplňte nezávazný formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.


Poptávkový formulář

 
 
Mám zájem o konzultaci
Mám zájem o získání podpory
Potřebuji více informací k podmínkám
 
 
 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno